دوشنبه , ۱۱مرداد ۱۴۰۰
خانه / ليست قيمت انبار تهران – تير ۱۴۰۰
فروشگاه كنجدك

ليست قيمت انبار تهران – تير ۱۴۰۰

قيمت محصولات موجود در انبار تهران

پخش عمده رايگان در تهران و كرج

تير ماه ۱۴۰۰

قيمت ارده | قيمت حلوا ارده | قيمت حلواشكری | قيمت شيره | قيمت روغن ارده كنجد | قيمت روغن زيتون

رديف شرح كالا  قيمت(تومان) تعداد در كارتن
۱ ارده ممتاز فله كيلويي  ۵۹,۰۰۰ تومان گالن ۱۰ كيلويي(خالص)
۲ ارده درجه یک فله كيلويي  ۵۴,۰۰۰ تومان گالن ۱۰ كيلويي(خالص)
۳ ارده بسته بندي ۴۰۰ گرم  ۲۳,۷۵۰ تومان ۳۶
۴ ارده بسته بندي ۷۰۰ گرم  ۴۱,۷۵۰ تومان ۲۴
۵ حلوا ارده ۲۵۰ گرمي  ۱۰,۹۵۰ تومان ۳۶
۶ حلوا ارده ۴۰۰ گرمي  ۱۷,۵۰۰ تومان ۳۶
۷ حلوا ارده ۷۰۰ گرمی  ۳۰,۶۰۰ تومان ۲۴
۸ حلوا ارده ۸ كيلويي  ۳۵۶,۰۰۰ تومان —-
۹ حلوار رژيمي ۶۰۰ گرمي  ۲۷,۵۰۰ تومان ۳۰
۱۰ حلوا پشمكي ۳۰۰ گرمي  ۱۸,۵۰۰ تومان ۳۰
۱۱ حلوا شكري فله ۷ كيلويي  ۲۹۲,۰۰۰ تومان ۳
۱۲ حلوا شكري فله ۳٫۵ كيلويي  ۱۴۶,۰۰۰ تومان ۳
۱۳ کنجد ۳۰۰ گرمی  ۱۸,۰۰۰ تومان ۳۶
۱۴ کنجد ۶۰۰ گرمی  ۳۶,۰۰۰ تومان ۲۴
۱۵ كرم ارده ساده ۳۰۰ گرمي  ۱۷,۳۵۰ تومان ۳۶
۱۶ كرم ارده موز ۳۰۰ گرمي  ۱۷,۳۵۰ تومان ۳۶
۱۷ كرم ارده پرتقال ۳۰۰ گرمي  ۱۷,۳۵۰ تومان ۳۶
۱۸ كرم ارده پسته ۳۰۰ گرمي  ۱۷,۳۵۰ تومان ۳۶
۱۹ كرم ارده شكلاتي ۳۰۰ گرمي  ۱۷,۳۵۰ تومان ۳۶
۲۰ کره بادام زمینی ۳۰۰ گرمی  ۱۸,۹۰۰ تومان ۳۶
۲۱ روغن ارده سنتي اردكان فله  ۸۸,۰۰۰ تومان گالن ۱۸ كيلويي(خالص)
۲۲ روغن ارده یک لیتری  ۸۹,۰۰۰ تومان ۲۴
۲۳ روغن كنجد يك ليتري  ۷۰,۰۰۰ تومان ۱۲
۲۴ روغن كنجد فله  ۷۰,۰۰۰ تومان گالن ۱۸ كيلويي(خالص)
۲۵ روغن زيتون فرابكر ۱ ليتري  ۹۵,۰۰۰ تومان ۱۲
۲۶ روغن زيتون بكر ۱ ليتري  ۵۲,۰۰۰ تومان ۱۲
۲۷ روغن زيتون بي بو ۱ ليتري  ۵۲,۰۰۰ تومان ۱۲
۲۸ شيره خرما ۴۰۰ گرم  ۱۱,۵۵۰ تومان ۳۶
۲۹ شيره انگور ۴۰۰ گرم  ۱۳,۰۰۰ تومان ۳۶
۳۰ شيره توت ۴۰۰ گرم  ۱۴,۵۵۰ تومان ۳۶
۳۱ سه شيره ۴۰۰ گرم  ۱۳,۶۵۰ تومان ۳۶
۳۲ چهارشيره ۴۰۰ گرم  ۱۴,۲۰۰ تومان ۳۶
۳۳ شيره سفيد ۱ كيلويي  ۴۳,۷۰۰ تومان
۳۴ شيره سفيد ۵۰۰ گرم  ۲۲,۰۰۰ تومان

پخش تهران کنجدکده

قيمت شيرينی جات يزدی

 

رديف شرح كالا  قيمت(تومان) تعداد در كارتن
۱ قطاب ۴۰۰ گرم  ۱۸,۵۰۰ تومان ۳۰
۲ شيريني برنجي ۲۶۰ گرم  ۱۳,۸۰۰ تومان ۳۰
۳ شيريني كنجدي ۲۶۰ گرم  ۱۳,۸۰۰ تومان ۳۰
۴ حاجي بادام كيلويي  ۱۶,۵۰۰ تومان نایلون ۱۰ کیلویی
۵ پشمک ۴۰۰ گرم  ۱۱,۲۰۰ تومان ۲۰
۶ پشمک ۲ رنگ ۴۰۰ گرم  ۱۱,۵۰۰ تومان ۲۰

قيمت انواع سبزی خشك

رديف شرح كالا  قيمت(تومان)
۱ نعنا خشك كيلويي  ۷۵,۰۰۰ تومان
۲ شويد خشك كيلويي  ۷۵,۰۰۰ تومان
۳ ترخون خشك كيلويي  ۵۵,۰۰۰ تومان
۴ مرزه خشك كيلويي  ۴۸,۰۰۰ تومان
۵ گشنيز خشك كيلويي  ۴۸,۰۰۰ تومان
۶ جعفري خشك كيلويي  ۴۸,۰۰۰ تومان
۷ تره خشك كيلويي  ۴۲,۰۰۰ تومان
۸ ريحان خشك كيلويي  ۵۵,۰۰۰ تومان
۹ اسفناج خشك كيلويي  ۴۲,۰۰۰ تومان
۱۰ شنبليله خشك كيلويي  ۴۸,۰۰۰ تومان
۱۱ پونه كوهي خشك كيلويي  ۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲ پودر سير كيلويي  ۵۵,۰۰۰ تومان
۱۳ پودر پياز كيلويي  ۴۸,۰۰۰ تومان
۱۴ پودر پاپريكا سبز كيلويي  ۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵ شويد پفكي كيلويي  ۷۵,۰۰۰ تومان
۱۶ برگ آويشن خشك كيلويي  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۷ سبزي آش كيلويي  ۴۴,۰۰۰ تومان
۱۸ سبزي قرمه كيلويي  ۴۴,۰۰۰ تومان
۱۹ سبزي كوفته كيلويي  ۴۴,۰۰۰ تومان
۲۰ سبزي دلمه كيلويي  ۴۴,۰۰۰ تومان
۲۱ سبزي سوپ كيلويي  ۴۴,۰۰۰ تومان
۲۲ سبزي قليه كيلويي  ۴۴,۰۰۰ تومان
۲۳ سبزي ترشي كيلويي  ۴۴,۰۰۰ تومان
۲۴ نعنا خشک ممتاز  ۹۹,۰۰۰ تومان
۲۵ شوید خشک ممتاز  ۹۹,۰۰۰ تومان
۲۶ جعفری خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان
۲۷ ریحان خشک ممتاز  ۹۹,۰۰۰ تومان
۲۸ تره خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان
۲۹ گشنیز خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان
۳۰ اسفناج خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان
۳۱ مرزه خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان
۳۲ شنبلیله خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان
۳۳ ترخون خشک ممتاز  ۹۹,۰۰۰ تومان
۳۴ سبزی قرمه خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان
۳۵ سبزی آشی خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان
۳۶ سبزی کوکو خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان
۳۷ سبزی دلمه خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان
۳۸ سبزی قلیه ماهی خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان
۳۹ سبزی پلویی خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان
۴۰ سبزی کوفته خشک ممتاز  ۹۴,۰۰۰ تومان

قيمت انواع عسل ارگانيك

رديف شرح كالا  قيمت(تومان)
۱ عسل طبيعي يك كيلويي  ۵۰,۰۰۰ تومان
۲ عسل زول يك كيلويي  ۶۰,۰۰۰ تومان
۳ عسل آويشن يك كيلويي  ۵۲,۰۰۰ تومان
۴ عسل كنار يك كيلويي  ۷۷,۰۰۰ تومان
۵ عسل گون يك كيلويي  ۷۲,۰۰۰ تومان
۶ عسل گشنيز يك كيلويي  ۸۰,۰۰۰ تومان
۷ عسل چهل گياه يك كيلويي  ۸۰,۰۰۰ تومان
۸ عسل موم دار گون يك كيلويي  ۷۴,۰۰۰ تومان
۹ عسل طبيعي نيم كيلويي  ۲۶,۰۰۰ تومان
۱۰ عسل زول نيم كيلويي  ۳۱,۰۰۰ تومان
۱۱ عسل آويشن نيم كيلويي  ۲۶,۵۰۰ تومان
۱۲ عسل كنار نيم كيلويي  ۳۸,۵۰۰ تومان
۱۳ عسل گون نيم كيلويي  ۳۷,۵۰۰ تومان
۱۴ عسل گشنيز نيم كيلويي  ۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵ عسل چهل گياه نيم كيلويي  ۴۰,۰۰۰ تومان
۱۶ عسل موم دار گون نيم كيلويي  ۳۸,۰۰۰ تومان

نكات:

 • محصولات بالا كاملا خالص با بالاترين كيفيت مواد اوليه و پخت توليد شده است.
 • بدون هيچ گونه افزودنی، مواد شيميايی و نگهدارنده
 • پخش عمده رایگان در تهران و کرج
 • ارسال ریع به سراسر کشور

پخش رايگان تهران محصولات كنجدي اردكان

پخش تهران کنجدکده

  جهت خريد و فروش اين محصول با ما در ارتباط باشید:
  مدير فروش: آقای اسلامی
  راه‌های ارتباطی :
  شماره تلفن : 22475793-021
  كارخانه اردكان (اسلامی) : 09134313743
  پخش تهران (موسوی) : 09124140250
  آدرس کانال : konjedkadehonline@
  پست الکترونیکی : konjedakstore@gmail.com
  تلگرام كنجدكده
  تلگرام كنجدكده
  ورود به واتساپ
  1
  سلام.
  چطور می تونم كمكتون كنم؟