شنبه , ۱آبان ۱۴۰۰
خانه / ليست قيمت كارخانه محصولات كنجدكده مهر ۱۴۰۰
فروشگاه كنجدك

ليست قيمت كارخانه محصولات كنجدكده مهر ۱۴۰۰

قيمت ارده | قيمت حلواارده | قيمت حلواشكری | قيمت شيره | قيمت روغن ارده كنجد

مهر ماه ۱۴۰۰

 

شرح كالا قیمت تعداد در كارتن
ارده ممتاز ايران فله كيلويی تماس بگيريد
ارده درجه یك فله كيلويی تماس بگيريد
ارده درجه دو فله كيلويی تماس بگيريد
ارده فله سبوس دار فله كيلويی تماس بگيريد
ارده بسته بندی ۴۰۰ گرمی ۲۴,۲۰۰ تومان ۳۶
ارده بسته بندی ۶۰۰ گرمی ۳۶,۳۰۰ تومان ۲۴
ارده بسته بندی ۷۰۰ گرمی ۴۲,۵۰۰ تومان ۲۴
ارده بسته بندی ۹۰۰ گرمی ۵۴,۵۰۰ تومان ۳۰
كنجد ارده (مغز كنجد تفت خورده) ۵۸,۵۰۰ تومان
كنجد ارده ۳۰۰ گرم تماس بگيريد ۳۶
كنجد ارده ۶۰۰ گرم تماس بگيريد ۲۴
حلواارده فله ممتاز كيلويی ۴۵,۰۰۰ تومان
حلواارده بسته بندی ۲۵۰ گرمی ۱۱,۵۰۰ تومان ۳۶
حلواارده بسته بندی ۳۰۰ گرمی ۱۳,۷۰۰ تومان ۳۰
حلواارده بسته بندی ۴۰۰ گرمی ۱۸,۲۸۰ تومان ۳۶
حلواارده بسته بندی ۵۰۰ گرمی ۲۲,۹۰۰ تومان ۳۰
حلواارده بسته بندی ۷۰۰ گرمی ۳۲,۰۰۰ تومان ۲۴
حلواارده بسته بندی ۸۰۰ گرمی ۳۶,۶۵۰ تومان ۲۴
حلواارده ۲ كیلو گرمی ۹۰,۰۰۰ تومان ۸
حلواارده ۵ كیلو گرمی تماس بگيريد ۳
حلواارده فله ۶ كیلو گرمی تماس بگيريد ۳
حلواارده فله ۸ كیلو گرمی ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۲
حلواارده فله ۱۰ كیلو گرمی ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱
حلواارده فله ۲۰ كیلو گرمی ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱
كرم ارده شكلاتی ۳۰۰ گرمی ۲۰,۳۵۰ تومان ۳۶
كرم ارده ساده ۳۰۰ گرمی ۲۰,۳۵۰ تومان ۳۶
كرم ارده پسته ۳۰۰ گرمی ۲۰,۳۵۰ تومان ۳۶
كرم ارده موز ۳۰۰ گرمی ۲۰,۳۵۰ تومان ۳۶
كرم ارده توت فرنگی ۳۰۰ گرمی ۲۰,۳۵۰ تومان ۳۶
كرم ارده پرتقالی ۳۰۰ گرمی ۲۰,۳۵۰ تومان ۳۶
كرم ارده طعم دار فله كيلويی ۵۵,۰۰۰ تومان
كرم ارده طعم دار فله ۶ كیلویی ۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳
كرم ارده طعم دار فله ۸ كیلویی ۴۴۰,۰۰۰ تومان ۲
حلواشكری فله كيلويی ۴۴,۵۰۰ تومان
حلواشكری فله ۷ كیلویی ۳۰۸,۰۰۰ تومان ۳
حلوا با شيره ۴۷,۸۵۰ تومان
حلوا با شيره ۶۰۰ گرم ۲۸,۷۰۰ تومان ۳۰
حلوا با شيره ۸ كيلويی ۳۸۲,۰۰۰ تومان ۲
حلوا با شيره ۱۰ كيلويی ۴۷۵,۰۰۰ تومان
حلوا با شيره ۲۰ كيلويی ۹۵۰,۰۰۰ تومان
حلوا پشمكی فله كيلويی ۵۱,۰۰۰ تومان
حلوا پشمكی ۳۰۰ گرمی ۱۸,۱۵۰ تومان ۳۰
حلوا پشمكی ۶۰۰ گرمی ۳۵,۲۰۰ تومان ۲۸
حلوا پشمكی ۹۰۰ گرمی موجود نيست
حلوا پشمكي ۳ كيلويی ۱۵۳,۰۰۰ تومان ۵
كره بادام زمينی كيلويی ۷۶,۵۰۰ تومان ۱۰ و ۲۰ كيلو
كره بادام زمينی ۳۰۰ گرم ۲۳,۴۵۰ تومان ۳۶
كره بادام زمينی ۷ كيلويی ۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲
كره بادام زمينی ۱۰ كيلويی ۵۸۰,۰۰۰ تومان ۱
كره بادام زمينی ۲۰ كيلويی ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱
روغن ارده كنجد ۵۰۰ گرمی تماس بگيريد ۳۰
روغن ارده كنجد ۸۰۰ گرمی تماس بگيريد ۲۴
روغن ارده كنجد ۹۵۰ گرمی ۹۷,۵۰۰ تومان ۲۰
روغن ارده كنجد ۱۸۰۰ گرمی تماس بگيريد ۹
روغن ارده كنجد ۳۶۰۰ گرمی تماس بگيريد ۶
روغن ارده كنجد ۴۵۰۰ گرمی تماس بگيريد ۴
روغن ارده كنجد سنتي كيلويی ۹۹,۰۰۰ تومان
روغن  كنجد خالص  ۷۲,۰۰۰ تومان
شیره خرما ۴۰۰ گرمی ۱۳,۲۰۰ تومان ۳۶
شیره انگور ۴۰۰ گرمی ۱۴,۷۵۰ تومان ۳۶
شیره سیب ۴۰۰ گرمی موجود نيست ۳۶
شیره انجیر ۴۰۰ گرمی موجود نيست ۳۶
شیره توت ۴۰۰ گرمی ۱۶,۳۰۰ تومان ۳۶
 سه شیره ۴۰۰ گرمی ۱۵,۲۰۰ تومان ۳۶
چهار شیره ۴۰۰ گرمی ۱۵,۴۰۰ تومان ۳۶
شیره خرما ۸۰۰ گرمی ۲۱,۴۵۰ تومان ۲۴
شیره انگور ۸۰۰ گرمی ۲۴,۵۵۰ تومان ۲۴
شیره سیب ۸۰۰ گرمی موجود نيست ۲۴
شیره انجیر ۸۰۰ گرمی موجود نيست ۲۴
شیره توت ۸۰۰ گرمی ۲۷,۶۰۰ تومان ۲۴
 سه شیره ۸۰۰ گرمی ۲۵,۴۰۰ تومان ۲۴
چهار شیره ۸۰۰ گرمی ۲۵,۸۵۰ تومان ۲۴
شيره خرما فله كيلويی ۱۹,۲۵۰ تومان
شيره انگور فله كيلويی ۲۳,۰۰۰ تومان
شيره توت فله كيلويی ۲۷,۰۰۰ تومان
شيره انجير فله كيلويی موجود نيست
سه شيره فله كيلويی ۲۴,۲۰۰ تومان
چهارشيره فله كيلويی ۲۴,۷۵۰ تومان
گالن ۱۰ كيلويی ۲۰,۰۰۰ تومان
گالن ۲۰ كيلويی ۲۵,۰۰۰ تومان

قيمت شيرينی جات يزدی

شرح كالا قيمت تعداد در كارتن
قطاب ۴۰۰ گرم تماس بگيريد ۳۰
باقلوا ۴۰۰ گرم تماس بگيريد ۲۰
سه لوز ۳۶۰ گرم تماس بگيريد ۲۰
سه لوز قطاب ۴۵۰ گرم تماس بگيريد ۳۰
مخلوط ۷۵۰ گرم تماس بگيريد ۱۵
شيرينی برنجی ۲۶۰ گرم تماس بگيريد ۳۰
شيرينی كنجدی ۲۶۰ گرم تماس بگيريد ۳۰
پشمك بزرگ ۴۰۰ گرم تماس بگيريد ۲۰
پشمك كوچك ۲۰۰ گرم تماس بگيريد ۳۰
پشمك ۲ رنگ ۴۰۰ گرم تماس بگيريد ۲۰
حاجی بادام تماس بگيريد ۱۰
كيفيت ارده توليدی چگونه است؟

ارده توليد شده ۱۰۰% خالص و بدون هيچ گونه افزودنی بوده و به شيوه سنتی در اردكان استان يزد توليد می‌شود.

كيفيت حلوا ارده توليدی چگونه است؟

حلواارده از ارده ممتاز توليد شده است. در توليد آن از اسانس و مواد نگهدارنده استفاده نشده است و از هل خالص جهت طعم دهی استفاده می‌گردد.

ارسال سفارشات چگونه است؟

سفارشات از طريق باربری، اتوبوس و تيپاكس در كمترين زمان به سراسر كشور ارسال می گردد.

خريد براي مشتری‌های تهران چگونه است؟

اكثر محصولات كارخانه در انبار تهران موجود بوده و شرايط بسيار مناسب به تمام نقاط تهران ارسال می گردد

نكات:

 • محصولات بالا كاملا خالص با بالاترين كيفيت مواد اوليه و پخت توليد شده است.
 • بدون هيچ گونه افزودنی، مواد شيميايی و نگهدارنده
 • محصولات در استان يزد توليد شده و سراسر ايران ارسال می گردد.
 • هزينه ارسال به عهده‌ی مشتری است.

  جهت خريد و فروش اين محصول با ما در ارتباط باشید:
  مدير فروش: آقای اسلامی
  راه‌های ارتباطی :
  شماره تلفن : 22475793-021
  كارخانه اردكان (اسلامی) : 09134313743
  پخش تهران (موسوی) : 09124140250
  آدرس کانال : konjedkadehonline@
  پست الکترونیکی : konjedakstore@gmail.com
  تلگرام كنجدكده
  تلگرام كنجدكده
  پخش رايگان تهران محصولات كنجدي اردكان
  پخش رايگان تهران محصولات كنجدی اردكان
  ارده 700 گرمي
  ارده 700 گرمي
  ارده 400 گرمي
  روغن كنجد 18 كيلويي
  حلواارده سنتي
  حلواارده ممتاز 8 كيلويي
  حلواارده ممتاز 8 كيلويي
  حلواارده ممتاز 6 كيلويي
  روغن ارده
  روغن ارده
  كرم ارده طعم دار
  كرم ارده شكلاتي
  پشمك دو رنگ كنجدكده
  شيريني سه لوز كنجدكده
  شيريني مخلوط كنجدكده
  شيريني كنجدي
  قیمت ارده ممتاز و ارگانیک
  قیمت ارده ممتاز و ارگانیک

  قیمت ارده ممتاز و ارگانیک

     ‌‌  ‌   ‌  
  قیمت ارده ممتاز و ارگانيك در اين فروشگاه بسيار مناسب بوده و ارده توليدي با كيفيت بسيار بالا به مشتريان گرامي عرضه مي شود.

  ارده توليد شده در بسته بندي هاي مختلفي قابل عرضه است. با توجه به نوع بسته بندي قیمت ارده ممتاز نيز متفاوت خواهد بود.

  به مشتريان توصيه مي شود جهت تهيه ارده ارزان اين محصول را از توليد كننده و به صورت مستقيم خريداري كنند.

  همچنين در نمايندگي هاي شركت هاي توليد فرآورده هاي كنجدي نيز قيمت ارده نسبت به بازار پايينتر مي باشد.

  البته برخي از اين نمايندگي ها سقف سفارش داشته و نمي توان سفارشات كم را از آنها تأمين نمود.
                    ‌‌‌   ‌‌‌   ‌‌  

  قيمت ارده فله

  قیمت ارده فله

     ‌‌ ‌‌   ‌
  قیمت ارده فله از ارده بسته بندی پايين تر است. دليل آن هم هزينه هاي سربار هنگام بسته بندی محصول مي باشد.

  همچنين معمولا ارده فله در حجم بالا خريداری می شود و اين امكان براي توليد كننده فراهم مي شود تا ارده بيشتری توليد كرده و به فروش برساند.

  فروش بيشتر اين امكان را براي توليد كننده فراهم مي كند تا اره را با قيمت بسيار پايين تری به فروش برساند.

  به عنوان نمونه قیمت ارده فله در بازار حدودا ۲۹۰۰۰ تومان می باشد كه در صورت سفارشات بيشتر قيمت ارده ۲۸۰۰۰ تومان می شود.

  ارده فله در ظروف ۱۰ كيلويی، ۲۰ كيلويی، ۵۰ كيلويی و ۲۲۰ كيلويی قابل عرضه به مشتريان می باشد.
        ‌‌‌    ‌‌‌  

  قيمت ارده بسته بندي

  قيمت ارده بسته بندی

     ‌‌  ‌‌  
  قيمت ارده بسته بندي به دليل هزينه هاي اضافي كمي بالاتر از قیمت ارده فله مي باشد.

  هنگام بسته بندی ارده هزينه هايی مانند ظرف، ليبل، تاريخ زن، كارگر بسته بند و يا دستگاه بسته بندی به قيمت ارده اضافه مي گردد، در نتيجه كمي قيمت آن را بالا مي برد. 

  اختلاف قیمت ارده فله و ارده بسته بندي حدود ۱۵۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان بسته به نوع و اندازه ظرف و ليبل متفاوت است.

  اين فروشگاه انواع ارده را با بسته بندی های متنوع زير در اختيار مشتريان قرار مي دهد:

  • ارده بسته بندي ۳۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۴۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۵۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۶۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۷۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۸۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۹۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۱ كيلوگرمی

      ‌‌‌‌  ‌ ‌‌‌‌ ‌‌  ‌‌‌

  قیمت ارده اردکان 

  قیمت ارده اردکان 

             ‌‌   ‌
  قيمت ارده اردكان به دليل وجود كارگاه های زياد در شهر اردكان بسيار مناسب تر از ديگر نقاط ايران است.

  در ليست بالا قیمت ارده اردکان به صورت عمده برای تاجران و فروشندگان محصولات کنجدی ارائه شده تا از قیمت روز این محصول برای خرید عمده آگاه باشند.

  ارده فرآورده غذايي است كه در پخت بسياري از محصولات ديگر از آن استفاده مي شود.

  به عنوان نمونه ماده اوليه پخت حلواارده و حلواشكري ارده خام است.

  به دليل استفاده زياد از ارده به صورت خام يا تبديل به خوراكي هاي ديگر، توليد اين محصول در اردكان يزد بسيار زياد می باشد.

  به دليل وجود كارگاه هاي زياد و توليد بالاي ارده اردكان، قيمت ارده اردكان بسيار مناسب مي باشد.
        ‌‌   ‌‌‌  ‌‌‌  

   جهت خريد و فروش اين محصول با ما در ارتباط باشید:
   مدير فروش: آقای اسلامی
   راه‌های ارتباطی :
   شماره تلفن : 22475793-021
   كارخانه اردكان (اسلامی) : 09134313743
   پخش تهران (موسوی) : 09124140250
   آدرس کانال : konjedkadehonline@
   پست الکترونیکی : konjedakstore@gmail.com
   تلگرام كنجدكده
   تلگرام كنجدكده
   امتياز مشتريان - ۱۰۰%

   ۱۰۰%

   خالص

   User Rating: ۴٫۵۶ ( ۵ votes)
   Call Now Button
   ورود به واتساپ
   1
   سلام.
   چطور می تونم كمكتون كنم؟