دوشنبه , ۱۱مرداد ۱۴۰۰
خانه / ليست قيمت كارخانه محصولات كنجدكده تير ۱۴۰۰
فروشگاه كنجدك

ليست قيمت كارخانه محصولات كنجدكده تير ۱۴۰۰

قيمت ارده | قيمت حلواارده | قيمت حلواشكری | قيمت شيره | قيمت روغن ارده كنجد

تير ماه ۱۴۰۰

 

شرح كالا قیمت تعداد در كارتن
ارده ممتاز فله كيلويی  ۵۶,۰۰۰ تومان
ارده درجه یك فله كيلويی  ۵۴,۰۰۰ تومان
ارده فله سبوس دار فله كيلويی ۵۶,۰۰۰ تومان
ارده بسته بندی ۴۰۰ گرمی ۲۲,۶۵۰ تومان ۳۶
ارده بسته بندی ۶۰۰ گرمی ۳۴,۰۰۰ تومان ۲۴
ارده بسته بندی ۷۰۰ گرمی ۳۹,۷۰۰ تومان ۲۴
ارده بسته بندی ۹۰۰ گرمی ۵۱,۰۰۰ تومان ۳۰
كنجد ارده (مغز كنجد تفت خورده) ۵۵,۵۰۰ تومان
كنجد ارده ۳۰۰ گرم ۱۷,۲۰۰ تومان ۳۶
كنجد ارده ۶۰۰ گرم ۳۴,۳۵۰ تومان ۲۴
حلواارده فله ممتاز كيلويی ۴۲,۰۰۰ تومان
حلواارده بسته بندی ۲۵۰ گرمی ۱۰,۶۰۰ تومان ۳۶
حلواارده بسته بندی ۳۰۰ گرمی ۱۲,۷۵۰ تومان ۳۰
حلواارده بسته بندی ۴۰۰ گرمی ۱۷,۰۰۰ تومان ۳۶
حلواارده بسته بندی ۵۰۰ گرمی ۲۱,۲۰۰ تومان ۳۰
حلواارده بسته بندی ۷۰۰ گرمی ۳۲,۶۵۰ تومان ۲۴
حلواارده بسته بندی ۸۰۰ گرمی ۳۸,۹۰۰ تومان ۲۴
حلواارده ۲ كیلو گرمی ۸۴,۰۰۰ تومان ۸
حلواارده ۵ كیلو گرمی ۲۱۰,۰۰۰ تومان ۳
حلواارده فله ۶ كیلو گرمی ۲۵۲,۰۰۰ تومان ۳
حلواارده فله ۸ كیلو گرمی ۳۳۶,۰۰۰ تومان ۲
حلواارده فله ۱۰ كیلو گرمی ۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱
حلواارده فله ۲۰ كیلو گرمی ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱
كرم ارده شكلاتی ۳۰۰ گرمی ۱۸,۷۰۰ تومان ۳۶
كرم ارده ساده ۳۰۰ گرمی ۱۸,۷۰۰ تومان ۳۶
كرم ارده پسته ۳۰۰ گرمی ۱۸,۷۰۰ تومان ۳۶
كرم ارده موز ۳۰۰ گرمی ۱۸,۷۰۰ تومان ۳۶
كرم ارده توت فرنگی ۳۰۰ گرمی ۱۸,۷۰۰ تومان ۳۶
كرم ارده پرتقالی ۳۰۰ گرمی ۱۸,۷۰۰ تومان ۳۶
كرم ارده طعم دار فله كيلويی ۵۱,۷۰۰ تومان
كرم ارده طعم دار فله ۶ كیلویی ۳۱۰,۰۰۰ تومان ۳
كرم ارده طعم دار فله ۸ كیلویی ۴۱۳,۰۰۰ تومان ۲
حلواشكری فله كيلويی ۴۴,۵۰۰ تومان
حلواشكری فله ۷ كیلویی ۳۰۸,۰۰۰ تومان ۳
حلوا رژیمی كيلويی ۴۴,۶۰۰ تومان
حلوا رژیمی ۶۰۰ گرم ۲۶,۸۰۰ تومان ۳۰
حلوا رژیمی ۸ كيلويی ۳۶۳,۰۰۰ تومان ۲
حلوا رژیمی ۱۰ كيلويی ۴۴۶,۰۰۰ تومان
حلوا رژیمی ۲۰ كيلويی ۸۹۲,۰۰۰ تومان
حلوا پشمكی فله كيلويی ۵۱,۰۰۰ تومان
حلوا پشمكی ۳۰۰ گرمی ۱۸,۱۵۰ تومان ۳۰
حلوا پشمكی ۶۰۰ گرمی ۳۵,۲۰۰ تومان ۲۸
حلوا پشمكی ۹۰۰ گرمی موجود نيست
حلوا پشمكي ۳ كيلويی ۱۵۳,۰۰۰ تومان ۵
كره بادام زمينی كيلويی ۷۶,۵۰۰ تومان ۱۰ و ۲۰ كيلو
كره بادام زمينی ۳۰۰ گرم ۲۳,۴۵۰ تومان ۳۶
كره بادام زمينی ۷ كيلويی ۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲
كره بادام زمينی ۱۰ كيلويی ۵۸۰,۰۰۰ تومان ۱
كره بادام زمينی ۲۰ كيلويی ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱
روغن ارده كنجد ۵۰۰ گرمی ۴۶,۰۰۰ تومان ۳۰
روغن ارده كنجد ۸۰۰ گرمی ۷۳,۵۰۰ تومان ۲۴
روغن ارده كنجد ۹۵۰ گرمی ۸۷,۳۰۰ تومان ۲۰
روغن ارده كنجد ۱۸۰۰ گرمی ۱۶۵,۵۰۰ تومان ۹
روغن ارده كنجد ۳۶۰۰ گرمی ۳۳۰,۰۰۰ تومان ۶
روغن ارده كنجد ۴۵۰۰ گرمی ۴۱۳,۰۰۰ تومان ۴
روغن ارده كنجد سنتي كيلويی ۸۹,۰۰۰ تومان
روغن  كنجد خالص  ۷۰,۰۰۰ تومان
شیره خرما ۴۰۰ گرمی موجود نيست ۳۶
شیره انگور ۴۰۰ گرمی موجود نيست ۳۶
شیره سیب ۴۰۰ گرمی موجود نيست ۳۶
شیره انجیر ۴۰۰ گرمی موجود نيست ۳۶
شیره توت ۴۰۰ گرمی موجود نيست ۳۶
 سه شیره ۴۰۰ گرمی موجود نيست ۳۶
چهار شیره ۴۰۰ گرمی موجود نيست ۳۶
شیره خرما ۸۰۰ گرمی موجود نيست ۲۴
شیره انگور ۸۰۰ گرمی موجود نيست ۲۴
شیره سیب ۸۰۰ گرمی موجود نيست ۲۴
شیره انجیر ۸۰۰ گرمی موجود نيست ۲۴
شیره توت ۸۰۰ گرمی موجود نيست ۲۴
 سه شیره ۸۰۰ گرمی موجود نيست ۲۴
چهار شیره ۸۰۰ گرمی موجود نيست ۲۴
شيره خرما فله كيلويی موجود نيست
شيره انگور فله كيلويی موجود نيست
شيره توت فله كيلويی موجود نيست
شيره انجير فله كيلويی موجود نيست
سه شيره فله كيلويی موجود نيست
چهارشيره فله كيلويی موجود نيست
گالن ۱۰ كيلويی ۱۹,۰۰۰ تومان
گالن ۲۰ كيلويی ۲۴,۰۰۰ تومان

قيمت شيرينی جات يزدی

شرح كالا قيمت تعداد در كارتن
قطاب ۴۰۰ گرم ۱۷,۵۰۰ تومان ۳۰
باقلوا ۴۰۰ گرم ۲۳,۲۰۰ تومان ۲۰
سه لوز ۳۶۰ گرم ۲۲,۰۰۰ تومان ۲۰
سه لوز قطاب ۴۵۰ گرم ۲۴,۵۰۰ تومان ۳۰
مخلوط ۷۵۰ گرم ۳۸,۵۰۰ تومان ۱۵
شيرينی برنجی ۲۶۰ گرم ۱۳,۲۰۰ تومان ۳۰
شيرينی كنجدی ۲۶۰ گرم ۱۳,۲۰۰ تومان ۳۰
پشمك بزرگ ۴۰۰ گرم ۱۰,۵۰۰ تومان ۲۰
پشمك كوچك ۲۰۰ گرم ۶,۰۰۰ تومان ۳۰
پشمك ۲ رنگ ۴۰۰ گرم ۱۱,۰۰۰ تومان ۲۰
حاجی بادام ۱۳,۲۰۰ تومان ۱۰
كيفيت ارده توليدی چگونه است؟

ارده توليد شده ۱۰۰% خالص و بدون هيچ گونه افزودنی بوده و به شيوه سنتی در اردكان استان يزد توليد می‌شود.

كيفيت حلوا ارده توليدی چگونه است؟

حلواارده از ارده ممتاز توليد شده است. در توليد آن از اسانس و مواد نگهدارنده استفاده نشده است و از هل خالص جهت طعم دهی استفاده می‌گردد.

ارسال سفارشات چگونه است؟

سفارشات از طريق باربری، اتوبوس و تيپاكس در كمترين زمان به سراسر كشور ارسال می گردد.

خريد براي مشتری‌های تهران چگونه است؟

اكثر محصولات كارخانه در انبار تهران موجود بوده و شرايط بسيار مناسب به تمام نقاط تهران ارسال می گردد

نكات:

 • محصولات بالا كاملا خالص با بالاترين كيفيت مواد اوليه و پخت توليد شده است.
 • بدون هيچ گونه افزودنی، مواد شيميايی و نگهدارنده
 • محصولات در استان يزد توليد شده و سراسر ايران ارسال می گردد.
 • هزينه ارسال به عهده‌ی مشتری است.

  جهت خريد و فروش اين محصول با ما در ارتباط باشید:
  مدير فروش: آقای اسلامی
  راه‌های ارتباطی :
  شماره تلفن : 22475793-021
  كارخانه اردكان (اسلامی) : 09134313743
  پخش تهران (موسوی) : 09124140250
  آدرس کانال : konjedkadehonline@
  پست الکترونیکی : konjedakstore@gmail.com
  تلگرام كنجدكده
  تلگرام كنجدكده
  پخش رايگان تهران محصولات كنجدي اردكان
  پخش رايگان تهران محصولات كنجدی اردكان
  ارده 700 گرمي
  ارده 700 گرمي
  ارده 400 گرمي
  روغن كنجد 18 كيلويي
  حلواارده سنتي
  حلواارده ممتاز 8 كيلويي
  حلواارده ممتاز 8 كيلويي
  حلواارده ممتاز 6 كيلويي
  روغن ارده
  روغن ارده
  كرم ارده طعم دار
  كرم ارده شكلاتي
  پشمك دو رنگ كنجدكده
  شيريني سه لوز كنجدكده
  شيريني مخلوط كنجدكده
  شيريني كنجدي
  قیمت ارده ممتاز و ارگانیک
  قیمت ارده ممتاز و ارگانیک

  قیمت ارده ممتاز و ارگانیک

     ‌‌  ‌   ‌  
  قیمت ارده ممتاز و ارگانيك در اين فروشگاه بسيار مناسب بوده و ارده توليدي با كيفيت بسيار بالا به مشتريان گرامي عرضه مي شود.

  ارده توليد شده در بسته بندي هاي مختلفي قابل عرضه است. با توجه به نوع بسته بندي قیمت ارده ممتاز نيز متفاوت خواهد بود.

  به مشتريان توصيه مي شود جهت تهيه ارده ارزان اين محصول را از توليد كننده و به صورت مستقيم خريداري كنند.

  همچنين در نمايندگي هاي شركت هاي توليد فرآورده هاي كنجدي نيز قيمت ارده نسبت به بازار پايينتر مي باشد.

  البته برخي از اين نمايندگي ها سقف سفارش داشته و نمي توان سفارشات كم را از آنها تأمين نمود.
                    ‌‌‌   ‌‌‌   ‌‌  

  قيمت ارده فله

  قیمت ارده فله

     ‌‌ ‌‌   ‌
  قیمت ارده فله از ارده بسته بندی پايين تر است. دليل آن هم هزينه هاي سربار هنگام بسته بندی محصول مي باشد.

  همچنين معمولا ارده فله در حجم بالا خريداری می شود و اين امكان براي توليد كننده فراهم مي شود تا ارده بيشتری توليد كرده و به فروش برساند.

  فروش بيشتر اين امكان را براي توليد كننده فراهم مي كند تا اره را با قيمت بسيار پايين تری به فروش برساند.

  به عنوان نمونه قیمت ارده فله در بازار حدودا ۲۹۰۰۰ تومان می باشد كه در صورت سفارشات بيشتر قيمت ارده ۲۸۰۰۰ تومان می شود.

  ارده فله در ظروف ۱۰ كيلويی، ۲۰ كيلويی، ۵۰ كيلويی و ۲۲۰ كيلويی قابل عرضه به مشتريان می باشد.
        ‌‌‌    ‌‌‌  

  قيمت ارده بسته بندي

  قيمت ارده بسته بندی

     ‌‌  ‌‌  
  قيمت ارده بسته بندي به دليل هزينه هاي اضافي كمي بالاتر از قیمت ارده فله مي باشد.

  هنگام بسته بندی ارده هزينه هايی مانند ظرف، ليبل، تاريخ زن، كارگر بسته بند و يا دستگاه بسته بندی به قيمت ارده اضافه مي گردد، در نتيجه كمي قيمت آن را بالا مي برد. 

  اختلاف قیمت ارده فله و ارده بسته بندي حدود ۱۵۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان بسته به نوع و اندازه ظرف و ليبل متفاوت است.

  اين فروشگاه انواع ارده را با بسته بندی های متنوع زير در اختيار مشتريان قرار مي دهد:

  • ارده بسته بندي ۳۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۴۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۵۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۶۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۷۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۸۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۹۰۰ گرمی
  • ارده بسته بندي ۱ كيلوگرمی

      ‌‌‌‌  ‌ ‌‌‌‌ ‌‌  ‌‌‌

  قیمت ارده اردکان 

  قیمت ارده اردکان 

             ‌‌   ‌
  قيمت ارده اردكان به دليل وجود كارگاه های زياد در شهر اردكان بسيار مناسب تر از ديگر نقاط ايران است.

  در ليست بالا قیمت ارده اردکان به صورت عمده برای تاجران و فروشندگان محصولات کنجدی ارائه شده تا از قیمت روز این محصول برای خرید عمده آگاه باشند.

  ارده فرآورده غذايي است كه در پخت بسياري از محصولات ديگر از آن استفاده مي شود.

  به عنوان نمونه ماده اوليه پخت حلواارده و حلواشكري ارده خام است.

  به دليل استفاده زياد از ارده به صورت خام يا تبديل به خوراكي هاي ديگر، توليد اين محصول در اردكان يزد بسيار زياد می باشد.

  به دليل وجود كارگاه هاي زياد و توليد بالاي ارده اردكان، قيمت ارده اردكان بسيار مناسب مي باشد.
        ‌‌   ‌‌‌  ‌‌‌  

   جهت خريد و فروش اين محصول با ما در ارتباط باشید:
   مدير فروش: آقای اسلامی
   راه‌های ارتباطی :
   شماره تلفن : 22475793-021
   كارخانه اردكان (اسلامی) : 09134313743
   پخش تهران (موسوی) : 09124140250
   آدرس کانال : konjedkadehonline@
   پست الکترونیکی : konjedakstore@gmail.com
   تلگرام كنجدكده
   تلگرام كنجدكده
   امتياز مشتريان - ۱۰۰%

   ۱۰۰%

   خالص

   User Rating: ۴٫۵۶ ( ۵ votes)
   Call Now Button
   ورود به واتساپ
   1
   سلام.
   چطور می تونم كمكتون كنم؟