شنبه , ۱آبان ۱۴۰۰

ليست قيمت انواع روغن گياهی

بهمن ماه ۱۳۹۸

ردنام كالاقیمت
۱روغن اسطوخودوس۹۵,۰۰۰ تومان
۲روغن اسفند۹۵,۰۰۰ تومان
۳روغن افسنتین۹۵,۰۰۰ تومان
۴روغن اقاقیا۱۲۶,۵۰۰ تومان
۵روغن انقوزه۲۱۰,۰۰۰ تومان
۶روغن اوکالیپتوس۹۵,۰۰۰ تومان
۷روغن ایرسا۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸روغن آرگان بكر پرس سرد۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹روغن آرگان پرس گرم معطر۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰روغن آفتابگردان ایرانی۳۱,۰۰۰ تومان
۱۱روغن آلاله۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۲روغن آلوئه ورا۹۵,۰۰۰ تومان
۱۳روغن آمله۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴روغن آووکادو۲۱۸,۰۰۰ تومان
۱۵روغن آویشن۹۵,۰۰۰ تومان
۱۶روغن بابا آدم۹۵,۰۰۰ تومان
۱۷روغن بابونه۹۵,۰۰۰ تومان
۱۸روغن بادام تلخ۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۹روغن بادام زمینی۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰روغن بادام شیرین۲۸۵,۰۰۰ تومان
۲۱روغن بالنگ۹۵,۰۰۰ تومان
۲۲روغن برگ بو۹۵,۰۰۰ تومان
۲۳روغن برگ گل قاصدک۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴روغن بلوط۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵روغن بنفشه۲۸۵,۰۰۰ تومان
۲۶روغن بنه۱۱۵,۰۰۰ تومان
۲۷روغن به لیمو۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸روغن بومادران۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹روغن پسته۳۴۵,۰۰۰ تومان
۳۰روغن پوست پرتغال۸۵,۰۰۰ تومان
۳۱روغن پیاز عنصل۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲روغن تخم خربزه۱۷۰,۰۰۰ تومان
۳۳روغن تخم خرفه۵۱۵,۰۰۰ تومان
۳۴روغن تخم خیار سبز
۳۵روغن تخم شلغم۲۱۸,۰۰۰ تومان
۳۶روغن تخم مرزه۱۳۲,۰۰۰ تومان
۳۷روغن ترخون۹۵,۰۰۰ تومان
۳۸روغن جنین گندمهمان جوانه گندم است
۳۹روغن جوانه جو۹۵,۰۰۰ تومان
۴۰روغن جوانه گندم 95,000 تومان
۴۱روغن جوانه نخود 95,000 تومان
۴۲روغن جوجوبا 169,000 تومان
۴۳روغن جوز هندی 230,000 تومان
۴۴روغن جینسینگ 320,000 تومان
۴۵روغن چای کوهی 92,000 تومان
۴۶روغن حنا 95,000 تومان
۴۷روغن خار مریم 230,000 تومان
۴۸روغن خارخسک 95,000 تومان
۴۹روغن خاکشیر۲۲۴,۰۰۰ تومان
۵۰روغن خراطین 860,000 تومان
۵۱روغن خردل 95,000 تومان
۵۲روغن خشخاش 184,000 تومان
۵۳روغن خولنجان 95,000 تومان
۵۴روغن دار چین 95,000 تومان
۵۵روغن درخت چای 260,000 تومان
۵۶روغن دم اسب 95,000 تومان
۵۷روغن رازیانه 345,000 تومان
۵۸روغن رزماری 95,000 تومان
۵۹روغن زرده تخم مرغ (۱۰ سی سی)۱۷,۰۰۰ تومان
۶۰روغن زنجبیل 95,000 تومان
۶۱روغن زوفا 95,000 تومان
۶۲روغن زیتون معمولی۳۶,۵۰۰ تومان
۶۳روغن زیتون ممتاز۵۱,۵۰۰ تومان
۶۴روغن زیره 60,000 تومان
۶۵روغن سداب 95,000 تومان
۶۶روغن سدر۸۵,۰۰۰ تومان
۶۷روغن سرو کوهی۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶۸روغن سقز۱۵۵,۰۰۰ تومان
۶۹روغن سنجد۹۵,۰۰۰ تومان
۷۰روغن سندروس۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۱روغن سورنجان۱۰۹,۰۰۰ تومان
۷۲روغن سیاهدانه۱۰۹,۰۰۰ تومان
۷۳روغن سیر۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۴روغن شاهدانه۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵روغن شترمرغ۷۵,۰۰۰ تومان
۷۶روغن شنبلیله۲۳۰,۰۰۰ تومان
۷۷روغن شوید۹۵,۰۰۰ تومان
۷۸روغن شیرین بیان۹۵,۰۰۰ تومان
۷۹روغن عاقرقرحا۱۵۵,۰۰۰ تومان
۸۰روغن عناب۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۱روغن فرفیون۱۲۵,۰۰۰ تومان
۸۲روغن فلفل سیاه۱۲۵,۰۰۰ تومان
۸۳روغن فلفل قرمز۱۰۹,۰۰۰ تومان
۸۴روغن فندق۳۱۰,۰۰۰ تومان
۸۵روغن قسط۱۱۵,۰۰۰ تومان
۸۶روغن قهوه۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۷روغن کافور۱۳۲,۰۰۰ تومان
۸۸روغن کاکائو۹۵,۰۰۰ تومان
۸۹روغن کتان سرخ۵۷,۵۰۰ تومان
۹۰روغن کدو 138,000 تومان
۹۱روغن کرچك۶۹,۰۰۰ تومان
۹۲روغن کلزا۲۰,۰۰۰ تومان
۹۳روغن کنجد گالن۴۵,۰۰۰ تومان
۹۴روغن کنجد یک لیتری۴۴,۵۰۰ تومان
۹۵روغن کندش (۳۰ سی سی )۱۷۰,۰۰۰ تومان
۹۶روغن کندور۱۳۰,۰۰۰ تومان
۹۷روغن گانودرما۴۶۰,۰۰۰ تومان
۹۸روغن گردو۱۸۵,۰۰۰ تومان
۹۹روغن گزنه۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰روغن گشنیز۳۴۵,۰۰۰ تومان
۱۰۱روغن گل پنیرک۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۲روغن گل سرخ۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۳روغن گل شمعدانی۲۶۵,۰۰۰ تومان
۱۰۴روغن گل گاوزبان۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵روغن گل نسترن۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۶روغن گل هزار چشم۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۷روغن گل همیشه بهار۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۸روغن گلیسیرین۶۸,۰۰۰ تومان
۱۰۹روغن گوجه فرنگی۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰روغن مازو۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۱روغن مرزنجوش۱۳۲,۰۰۰ تومان
۱۱۲روغن مرکب۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۱۳روغن مریم گلی۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۴روغن مصطکی۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵روغن منداب۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱۶روغن مورد۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱۷روغن میخک۱۳۸,۰۰۰ تومان
۱۱۸روغن نارگیل۵۵,۰۰۰ تومان
۱۱۹روغن نخود۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰روغن نعنا۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲۱روغن هسته البالو۹۲,۰۰۰ تومان
۱۲۲روغن هسته انار۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲۳روغن هسته انگور
۱۲۴روغن هسته زردالو۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵روغن هسته لیمو۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۶روغن هسته هلو۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲۷روغن هلیله سیاه۱۳۸,۰۰۰ تومان
۱۲۸روغن هویج۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲۹روغن براهمی۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰روغم ماكادمیا۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱۳۱روغم مخلوط كنجد سویا۲۵,۰۰۰ تومان
۱۳۲روغن شی باتر۹۹۷,۰۰۰ تومان
۱۳۳روغن نارون كوهی۹۵,۰۰۰ تومان
۱۳۴روغن ماریانا۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۵روغن كوهان شتر۲۳۰,۰۰۰ تومان

ليست روغن های تركيبی تخصصی

۱روغن تقویت مو (مناسب برای موی سر، ابرو و مژه)۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲روغن ترمیم و بهبود چین چروك پوست۳۴۵,۰۰۰ تومان
۳برطرف كردن موهای زائد۳۴۵,۰۰۰ تومان
۴روغن چهار مغز۱۷۰,۰۰۰ تومان
۵روغن بهبود درد مفاصل و آرتروز۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶روغن تقویت ناخن۱۳۵,۰۰۰ تومان
۷روغن لطافت پوست و مو و پاك كردن آرایش۲۵۰,۰۰۰ تومان

  جهت خريد و فروش اين محصول با ما در ارتباط باشید:
  مدير فروش: آقای اسلامی
  راه‌های ارتباطی :
  شماره تلفن : 22475793-021
  كارخانه اردكان (اسلامی) : 09134313743
  پخش تهران (موسوی) : 09124140250
  آدرس کانال : konjedkadehonline@
  پست الکترونیکی : konjedakstore@gmail.com
  تلگرام كنجدكده
  تلگرام كنجدكده
  امتياز مشتريان - ۱۰۰%

  ۱۰۰%

  خالص

  User Rating: ۵ ( ۲ votes)
  Call Now Button
  ورود به واتساپ
  1
  سلام.
  چطور می تونم كمكتون كنم؟